Articles d'opinió de dones feministes de La Frontissa publicats a diversos mitjans de comunicació

M. Xose G. FontelaRESSENYA DE "POLÍTICA SEXUAL DE LA PORNOGRAFIA: SEXO, DESIGUALDAD Y VIOLENCIA


"La pornografia està avui a un clic de qualsevol i es consumeix des dels 8 anys, considerada sovint com “educació sexual” abans de les primeres experiències sexuals, normalitza pràctiques sexuals violentes que s’espera replicar en les relacions sexuals reals i en la prostitució. Consumida a qualsevol edat consolida una sexualitat patriarcal que erotitza la violència i el domini sexual exercit sobre les dones. Un discurs polític sexual i patriarcal. "

Isabel Pérez MolinaEDUCACIÓ I CODEDUCACIÓ A LA II REPÚBLICA


"La pornografia està avui a un clic de qualsevol i es consumeix des dels 8 anys, considerada sovint com “educació sexual” abans de les primeres experiències sexuals, normalitza pràctiques sexuals violentes que s’espera replicar en les relacions sexuals reals i en la prostitució. Consumida a qualsevol edat consolida una sexualitat patriarcal que erotitza la violència i el domini sexual exercit sobre les dones. Un discurs polític sexual i patriarcal. "

unsplash